Педагошко веће

Татјана Мрђа, директор

Зоран Дмитровић, помоћник директора

Данка Тољ, педагог

Филип Милинковић, руководилац већа гудача

Иван Јанковић, руководилац већа трзача

Филип Маџунков, руководилац већа клавира

Миљана Ђуровић, руководилац већа хармоника

Наташа Милосављевић, руководилац већа дувача

Љубомир Поповић, руководилац већа соло певача