Педагошко веће

Татјана Мрђа, директор

Зоран Дмитровић, помоћник директора

Данка Тољ, педагог

Милан Чолаков Станојевић, психолог

Филип Милинковић, руководилац већа гудача

Саша Бунтић, руководилац већа трзача

Ана Шинковић, руководилац већа клавира

Миљана Ђуровић, руководилац већа хармоника

Наташа Милосављевић, руководилац већа дувача

Љубомир Поповић, руководилац већа соло певача

Ирина Павловић, руководилац џез одсека