Жири

Жири 64. Републичког Фестивала музичких и балетских школа Србије

  • Адам Боу, МШ “Јосиф Маринковић”, Вршац – дрвени дувачи

  • Новак Мијовић, МШ “Јосиф Маринковић”, Београд – лимени дувачи

  • Вера Царина, МШ “Јован Бандур”, Панчево – соло певање

  • Василије Стаменковић, Лесковац – хармоника

  • Милена Стевановић, Ниш – виолина

  • Реља Турудић, МШ “Даворин Јенко “, Београд – трзачи

  • Синиша Радојчић, МШ “Коста Манојловић”, Земун – клавир