Пружање психолошке саветодавне подршке ученицима, родитељима и запосленима у установама образовања и васпитања

Обавештења

https://www.pedagog.rs/2020/03/18/pruzanje-psiholoske-savetodavne-podrske-ucenicima-roditeljima-i-zaposlenima-u-ustanovama-obrazovanja-i-vaspitanja/?fbclid=IwAR3wEhis0TXr7yzgbnnm7Cn8JvTm0IGwEBAfureyzfP3d_64zxO7i-Wcy_U